Zwroty i dostawa

Zwroty i dostawa

Metody dostawy

 1. Aktualne metody dostawy kształtują się następująco.
  Przesyłka paczkomatowa – 8.99zł
  Przesyłka kurierska (InPost) – 9.99zł
  Przesyłka kurierska pobraniowa (InPost) – 12.99zł
  Przesyłka zagraniczna – 25.00zł

 

Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze)
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy podanymi w cenniku transportu.
 5. Akceptowane formy płatności to:

a) przelewem na numer konta bankowego:

Numer konta bankowego dla przelewów z terenu Polski i zagranicy:
Bank PKO BP
Odbiorca: J&M Global Enterprise LLC
Numer konta : 42102018530000910203602802
Podając w tytule przelewu numer zamówienia oraz imię i nazwisko odbiorcy

b) zapłata kartą płatniczą – wówczas po dokonaniu opłaty karta płatnicza zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru,

c) zewnętrzny system opłat, dostępny w sklepie, jak np. PayU, DotPay,

d) za pobraniem (przy odbiorze)

 

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.
 2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia (np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru.
  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego na stronie www.foreverstrong.pl oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: info@foreverstrong.pl lub adres korespondencyjny.Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. J&M Global Enterprise LLC zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do Kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy. W przypadku, kiedy Konsument odstąpił od umowy po fakcie wysłania zamówionego towaru (nie odebranie przesyłki) zobowiązany jest on zgodnie z przepisami prawa do zwrotu kosztów odesłania/zwrotu towaru do Sprzedającego.
 4. W przypadku Klientów niebędących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Towar należy odesłać na adres nadawcy (prosimy o wcześniejszy kontakt przed wysyłką).
 6. W przypadku płatności walutowych czy płatności czekami Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta opłatami związanymi ze zwrotem przelanych środków na jego konto w wysokości do 10% zwracanej kwoty.

Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków z przepisów tych wynikających.

 

Reklamacje i gwarancje

 1. J&M Global Enterprise LLC oświadcza, iż dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności z opisem towarów sprzedawanych przez siebie na stronie internetowej www.foreverstrong.pl
 2. J&M Global Enterprise LLC, jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@foreverstrong.pl. Firma J&M Global Enterprise LLC zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach Klient może zostać poinformowany o wydłużeniu rozpatrzenia Reklamacji jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 4. J&M Global Enterprise LLC oświadcza, że nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na waunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, opisie produktu lub określony przepisami prawa (jeśli oznaczenia takowego nie ma). Jeśli dokument gwarancyjny/opis produktu przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej/oznaczeniu towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza, nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 5. J&M Global Enterprise LLC podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Zgłoszeń Klienci mogą dokonywać w formie pisemnej na adres korespondencyjny J&M Global Enterprise LLC lub poprzez e-mail na adres info@foreverstrong.pl